SKIJAŠKI KLUB OROSLAVJE, Andrije Gredičaka 13, 49243 Oroslavje, Tel: +49/503-810, Fax:+49/503-812 ; Web: www.oroski.hr, e-mail: oroski@oroski.hr